Pravila nagradnog natječaja "TI, KOMPA I SENDVIČ-BOMBA!"

 20.09.2022
Pravila nagradnog natječaja "TI, KOMPA I SENDVIČ-BOMBA!"

NAGRADNI NATJEČAJ "TI, KOMPA I SENDVIČ-BOMBA!"

 

Članak 1.

Priređivač nagradnog natječaja TI, KOMPA I SENDVIČ-BOMBA! (u daljnjem tekstu Natječaj) je Mesna industrija Braća Pivac d.o.o., Težačka 13, Vrgorac, OIB 28128148322 (u daljnjem tekstu Organizator). Ovaj Natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka, Instagrama ili Twittera niti je povezan s navedenim aplikacijama.

 

Članak 2.

Natječaj se održava u razdoblju od 21. rujna 2022. do 28. rujna 2022.

Rezultati natječaja biti će objavljeni po završetku nagradnog natječaja, a najkasnije 30. rujna 2022.

Cilj nagradnog natječaja je jačanje povezanosti s korisnicima.

 

 

Članak 3.

Pravila Natječaja bit će objavljena na Internetskim stranicama www.pivac.hr.

Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom izmijenjenih Pravila. Sudionici su dužni redovno se obavještavati o promjenama Pravila, kako bi se izbjegli eventualni nesporazumi.

 

 

Članak 4.

Nagradni natječaj vrijedi samo na području Republike Hrvatske te u istom mogu sudjelovati fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske starije od 18 godina koje su registrirane na društvenoj mreži Facebook. Da bi sudjelovali u natječaju, korisnici trebaju pristupiti svojim Facebook profilima, upoznati se s pravilima na web stranici www.pivac.hr i slijediti upute za ispunjenje zadatka.

 

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju:

  • zaposlenici Organizatora i/ili članovi njihovih užih obitelji 
  • osobe koje su izravno uključene u pripremu natječaja i proglašenje pobjednika

 

Svi sudionici koji ispune navedene uvjete ulaze u izbor za nagradu. Nagradit ćemo jednog sudionika, koji će u komentaru dati najkreativniji odgovor na nagradno pitanje koje će biti postavljeno u objavi nagradnog natječaja.

Odgovori na nagradno pitanje koji pristignu nakon 28. rujna 2022. neće biti uzeti u obzir.

Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnom natječaju više puta, ali može biti odabran samo jedanput.

Organizator zadržava pravo pregledati svaki komentar, te ga eventualno ukloniti kako bi se spriječile moguće manipulacije, uvrede i nepravilnosti. 

 

Članak 5.

Fond nagrada čini 1 (slovima: jedan) poklon-bon u vrijednosti 500,00 (slovima: pet stotina kuna) koji će dobitnik moći preuzeti i iskoristiti u bilo kojoj maloprodajnoj poslovnici Mesne industrije Braća Pivac. Nakon objave dobitnika, dobitnik u dogovoru s Organizatorom ima mogućnost odabrati poslovnicu u kojoj će iskoristiti poklon-bon. Poklon-bon je potrebno iskoristiti jednokratno u odabranoj poslovnici. Rok za iskorištavanje poklon-bona je do 31.12.2022. godine.

 

Članak 6.

Organizator će pregledati sve prijavljene komentare i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike u sljedećim slučajevima:

  • Natjecatelj prekrši pravila ovog Natječaja.           
  • Natjecatelj ne odgovori na upit organizatora u roku od 48 sati na kontaktne podatke.
  • Prijavljeni prijedlog se ne pridržava teme natječaja.
  • Prijavljeni komentari su uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, na njima se nalaze javne ličnosti, ili sve osobe na njima nisu dale svoj pristanak za prijavu na natječaj.       
  • Komentarom na nagradno pitanje na bilo koji način izražava (ili omalovažava tuđa) vjerska i politička uvjerenja ili se njima ocrnjuje, lažno prezentira ili omalovažava Organizatora i povezane proizvode, ili druge ljude, poduzeća i proizvode.        
  • Komentar čiji sadržaj nije u skladu sa zakonom.

Svi sudionici koji su diskvalificirani po odredbama točaka 1. - 6. neće biti posebno obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji.

 

Članak 7.

Svaki sudionik prihvaća i odobrava da se podaci o njegovom imenu, prezimenu i e-mail adresi pohrane i koriste isključivo u svrhu održavanja ovog natječaja i kontaktiranja od strane organizatora. Organizator neće imati pristup korisnikovom Facebook profilu (osim javno objavljenih), niti će se koristiti i pristupati korisnikovim podacima. Organizator ne može znati koji osobni podaci će biti preneseni Facebooku  niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane Facebooka. Sudionicima Natječaja preporučamo da prije korištenja svake od ovih aplikacija pročitaju izjavu o zaštiti podataka. Korištenjem bilo kojeg dijela ovih aplikacija, sudionici suglasno prihvaćaju sva pravila i opće uvjete korištenja.

 

Članak 8.

Odabir pobjednika provest će žiri sastavljen od zaposlenika MIB Pivac d.o.o.

Između dostavljenih komentara na pitanje iz Nagradnog natječaja, žiri će prema kriteriju najkreativnijeg odgovora izabrati jednog dobitnika. Odluka žirija je konačna.

Dobitnik nagrade bit će obaviješten o dobivenoj nagradi putem web stranice www.pivac.hr, a njegovo ime bit će objavljeno na Facebook stranici (u komentaru ispod objave te u Facebook priči) po završetku natječaja.

 

U slučaju nemogućnosti uspostave kontakta s dobitnikom iz bilo kojeg razloga i ako se dobitnik ne javi u roku od 48 sati od objave dobitnika, dobitnik gubi pravo na nagradu te se ista dodjeljuje sljedećem komentaru kojeg odaberemo kao najzanimljiviji i nastavno tako dalje sve dok se dobitnik ne odazove u roku od 48 sati od slanja poruke. Ako se dobitnik ne odazove, ne dostavi tražene podatke i ne preuzme nagradu, organizator ne preuzima odgovornost za nekorištenje nagrade. 

 

Iskorištavanjem nagradnog poklon-bona prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku nagrade. Dobitnik ne može zahtijevati nagradu u većem opsegu, količini  ili vrijednosti od predviđene. Nagrada se ne može zamijeniti za novac.

 

Članak 9.

Sudionici su upoznati da će se, prema dobrovoljnom sudjelovanju u nagradnom natječaju, njihova imena i eventualno ostali predani podaci javno objaviti uz komentar koji su dobrovoljno predali na natječaj, kao i nagrada koju su osvojili te da će ove podatke MiB Pivac d.o.o. kao voditelj obrade koristiti isključivo u svrhu provedbe ovog natječaja koja obuhvaća i javnu obavijest o rezultatima nagradnog natječaja. Navedene vrste podataka čuvat će se kao osobni podaci sudionika natječaja do dana završetka nagradnog natječaja, nakon čega će podaci biti uništeni.

 

Podaci dobitnika će biti čuvani 11 godina sukladno Zakonu o računovodstvu.

 

Voditelj obrade obrađivat će podatke prema pravilima o zaštiti osobnih podataka.

 

Podnošenje podataka na ovaj natječaj je dobrovoljno. Ako sudionik smatra da je obrada njegovih podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili zakonom, može se obratiti voditelju obrade na e-mail: dpo@ppk.hr i zatražiti objašnjenje, radi pristupa, ispravka, ograničenja, brisanja svojih osobnih podataka ili prava na ulaganje prigovora.

 

Članak 10.

Dobitnik nagrade, u svezi teksta dostavljenog za potrebe ovog nagradnog natječaja, osniva isključivo pravo iskorištavanja autorskog djela kao sadržajno, vremenski i prostorno neograničeno u korist Organizatora.

Svaki sudionik nagradnog natječaja potvrđuje i jamči Organizatoru da je ovlašten koristiti dostavljene tekstove te isto ne predstavlja povredu prava intelektualnog vlasništva trećih osoba, koja bi sudionici natječaja mogli počiniti pri kreiranju svojih prijedloga. U slučaju da treća osoba tvrdi da se predmetnim tekstovima krše prava intelektualnog vlasništva, sudionik se obvezuje podmiriti sve eventualne troškove, naknade i ostala plaćanja koja mogu nastati Organizatoru.

 

Sudjelovanjem u natječaju sudionici suglasno prihvaćaju uvjete i pravila natječaja i daju svoju suglasnost da ih organizator može kontaktirati u svrhu promocije svojih natječaja i proizvoda.

 

Članak 11.

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje organizator nije odgovoran, tehnički problemi s aplikacijom koji se ne mogu otkloniti, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima.

 

Članak 12.

U slučaju spora između organizatora i sudionika ovog nagradnog natječaja nadležan je stvarno nadležni sud u Splitu.

 

 

U Vrgorcu, 20. rujna 2022.

Za Mesnu industriju Braća Pivac d.o.o.:

Ivica Pivac, direktor v.r.