Pravila nagradnog natječaja GRILL PARTY

 09.07.2021
Pravila nagradnog natječaja GRILL PARTY

Pozivamo vas na Grill party pod zvijezdama!

 

PPK karlovačka mesna industrija uključila se u proslavu rođendana Karlovca s najukusnijim grill asortimanom, koji vas očekuje od 11. do 13. srpnja na Trgu bana Jelačića u Karlovcu. Burgeri, griler i kobasice po super, rođendanskim cijenama čekaju vas u PPK kućici!

 

Vidimo se na Grill partyju!

 

Kupnjom proizvoda iz Grill party asortimana sudjelujete u nagradnom natječaju i dobivate priliku osvojiti poklon paket sa svime što vam je potrebno za savršen roštilj.

 

 

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA "GRILL PARTY"

 

Članak 1.

Priređivač nagradnog natječaja „GRILL PARTY“ (u daljnjem tekstu Natječaj) je PPK karlovačka mesna industrija d.d., Selce 33, Karlovac,  OIB: 18257277698 (u daljnjem tekstu Organizator).

 

Članak 2.

Natječaj se održava u razdoblju od 11. srpnja do 13. srpnja 2021. godine.

U nagradnom natječaju od sudionika se traži da popune kupon, koji će svaki kupac dobiti prilikom kupnje proizvoda iz grill asortimana u PPK ugostiteljskoj kućici na manifestaciji Zvjezdano ljeto, na Trgu bana Jelačića u Karlovcu, u razdoblju od 11. srpnja do 13. srpnja 2021. godine.

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju, potrebno je popuniti kupon osobnim podacima (ime, prezime, kontakt broj i e-mail), brojem računa, kratkim opisom tko i zbog čega zaslužuje dobiti poklon-paket, te popunjeni kupon ubaciti u kutiju postavljenu na pultu ugostiteljske kućice.

Po završetku trajanja natječaja, žiri će odabrati 6 (slovima: šest) najoriginalnijih odgovora i nagraditi ih poklon-paketima.  Rezultati natječaja bit će objavljeni 15. srpnja.

Cilj nagradnog natječaja je jačanje povezanosti s korisnicima PPK proizvoda i građanima Karlovca.

 

Članak 3.

Pravila Natječaja bit će objavljena na Internetskim stranicama www.pivac.hr

Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom izmijenjenih Pravila. Sudionici su dužni redovno se obavještavati o promjenama Pravila, kako bi se izbjegli eventualni nesporazumi.

 

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju fizičke osobe starije od 18 godina i s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, koje u propisanom razdoblju obave tražene radnje iz članka 2. Organizator se obvezuje pregledati sve kupone prijavljene za sudjelovanje u natječaju.

Organizator je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora.

 

Članak 5.

Fond nagrada čini ukupno 6 (slovima: šest) nagrada, odnosno poklon-paketa.

Svaki poklon paket sadrži kako slijedi:

VAJDA Giller sa sirom 450g – 1 komad, PPK roštilj kobasica classic 400g– 1 komad, PPK roštilj kobasica s topljenim sirom i špekom 360g – 1 komad, PPK Svinjska rebra marinirana cca 500g– 1 komad, vino Chardonay 0,7 dcl – 1 komad.

Dobitnici će pakete preuzimati osobno, nakon objave dobitnika, u dogovoru s organizatorom.

   

Članak 7.

Dobitnici nagrada bit će obaviješteni o dobivenim nagradama putem kontakt podataka ostavljenih na kuponu, a njihova imena bit će objavljena i na web stranici www.pivac.hr po završetku natječaja u srpnju 2021.

U slučaju nemogućnosti uspostave kontakta s dobitnikom iz bilo kojeg razloga i ukoliko se dobitnik ne javi u roku od 48 sati od objave dobitnika, gubi pravo na nagradu te se ista dodjeljuje sljedećem sudioniku čiji odgovor bude odabran i nastavno tako dalje sve dok se dobitnik ne odazove u roku od 48 sati od slanja poruke. Ukoliko se dobitnik ne odazove, ne dostavi tražene podatke i ne preuzme nagradu, organizator ne preuzima odgovornost za nekorištenje nagrade.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze organizatora prema dobitniku nagrade.

Dobitnik ne može zahtijevati nagradu u većem opsegu, količini  ili vrijednosti od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora, a osobito ne mogu zahtijevati isplatu novčane protuvrijednosti nagrade.

 

Članak 8.

Sudionici su upoznati da će, prema dobrovoljnom sudjelovanju u nagradnom natječaju, imena i prezimena dobitnika biti javno objavljena, te da će ove podatke PPK karlovačka mesna industrija kao voditelj obrade koristiti isključivo u svrhu provedbe ovog natječaja koja obuhvaća i javnu obavijest o rezultatima nagradnog natječaja. Navedene vrste podataka čuvat će se kao osobni podaci sudionika natječaja sljedećih 120 dana od dana završetka nagradnog natječaja, nakon čega će podaci biti uništeni.

Podaci dobitnika će biti čuvani 11 godina sukladno Zakonu o računovodstvu.

Voditelj obrade obrađivat će podatke prema pravilima o zaštiti osobnih podataka.

Podnošenje podataka na ovaj natječaj je dobrovoljno. Ako sudionik smatra da je obrada njegovih podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili zakonom, može se obratiti voditelju obrade na e-mail: dpo@ppk.hr i zatražiti objašnjenje, radi pristupa, ispravka, ograničenja, brisanja svojih osobnih podataka ili prava na ulaganje prigovora.

 

Članak 10.

Sudionici natječaja suglasno prenose na organizatora sva prava, uključujući i autorska nad odgovorima, bez obveze navođenja imena autora i bez naknade autoru, vremenski i prostorno bez ograničenja.

Sudionici preuzimaju svjesno svu odgovornost, a organizator se odriče svake odgovornosti u eventualnim slučajevima povreda intelektualnog vlasništva i autorskih i drugih prava trećih osoba, koja bi sudionici natječaja mogli počiniti pri kreiranju svojih prijedloga. Sudjelovanjem u natječaju  sudionici suglasno prihvaćaju uvjete i pravila natječaja i daju svoju suglasnost da ih organizator može kontaktirati u svrhu promocije svojih natječaja i proizvoda.

 

 Članak 11.

Nagradni natječaj može se prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje organizator nije odgovoran, u kojem slučaju se organizator oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima.

 

Članak 12.

U slučaju spora između organizatora i sudionika ovog nagradnog natječaja nadležan je stvarno nadležni sud u Karlovcu.

 

U Karlovcu, 9.7.2021.

 

Za PPK karlovačku mesnu industriju

Igor Miljak, predsjednik Uprave