NAGRADNI NATJEČAJ „Podijeli fotku i osvoji pršut“

 21.12.2018
NAGRADNI NATJEČAJ „Podijeli fotku i osvoji pršut“

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

 

Članak 1.

Priređivač nagradnog natječaja „Podijeli fotku i osvoji pršut“(u daljnjem tekstu Natječaj) je Mesna industrija Braća Pivac d.o.o., Težačka 13, Vrgorac, OIB 28128148322 (u daljnjem tekstu Organizator). Ovaj Natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka, Instagrama ili Twittera niti je povezan s navedenim aplikacijama.

 

Članak 2.

Natječaj se održava u razdoblju od 22. prosinca 2018. do 06. siječnja 2019.

Rezultati natječaja bit će objavljeni po završetku natječaja u siječnju 2019.

Cilj nagradnog natječaja je jačanje povezanosti s korisnicima te jačanje tradicijskih vrijednosti Božića.

 

Članak 3.

Pravila Natječaja bit će objavljena na Internetskim stranicama www.pivac.hr

Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom izmijenjenih Pravila. Sudionici su dužni redovno se obavještavati o promjenama Pravila, kako bi se izbjegli eventualni nesporazumi.

 

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju osobe starije od 18 godina koje su registrirane na društvenoj mreži Facebook, Instagram i/ili Twitter. Da bi sudjelovali u natječaju, korisnici trebaju pristupiti svojim Facebook, Instagram i/ili Twitter profilima, upoznati se s pravilima na web stranici www.pivac.hr i slijediti upute: podijeliti fotografiju s postavljenog foto pointa na Adventu u Zagrebu, na Trgu bana Jelačića, uz jednu ili više sljedećih oznaka: #GrupaPivac, #DijelimoTradiciju, @mibpivac i Image removed. Advent u Zagrebu.

Svi sudionici koji ispune navedene uvjete ulaze u izbor za nagradu. Pobjednici će se birati metodom slučajnog odabira uz pomoć računalne aplikacije. Bit će izvučeno ukupno 5 (slovima: pet) dobitnika.

 

Sve fotografije koje ulaze u natječaj moraju se dijeliti unutar datuma početka i završetka natječaja, moraju biti originalne izrade i biti vlasništvo sudionika natječaja.

Organizator zadržava  pravo pregledati svaku fotografiju i komentar, te ih eventualno ukloniti kako bi se spriječile moguće manipulacije i nepravilnosti.  

Fotografije će biti objavljene u albumu fotografija na Facebook stranici te Instagram i Twitter profilima Mesne industrije Braća Pivac, kao i web stranici www.pivac.hr.

 

Članak 5.

Fond nagrada čini 5 (slovima: pet) pršuta vrhunske proizvodnje MiB Pivac d.o.o. te se preuzimaju osobno, nakon objave dobitnika, u dogovoru s organizatorom.

 

Članak 6.

Organizator će pregledati sve prijavljene prijedloge i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike u sljedećim slučajevima:

 

  • Natjecatelj prekrši ova pravila.
  • Natjecatelj ne odgovori na upit organizatora u roku od 48 sati na kontaktne podatke.
  • Prijavljen prijedlog se ne pridržava teme natječaja.
  • Prijavljene fotografije i komentari su uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, na njima se nalaze javne ličnosti, ili sve osobe na njima nisu dale svoj pristanak za prijavu na natječaj.
  • Fotografijom i komentarom na bilo koji način izražava (ili omalovažava tuđa) vjerska i politička uvjerenja ili se njima ocrnjuje, lažno prezentira ili omalovažava Organizatora i povezane proizvode, ili druge ljude, poduzeća i proizvode.
  • Fotografija i komentar čiji sadržaj nije u skladu sa zakonom.

 

Diskvalificirani sudionici će biti obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji putem e-maila navedenog na Facebook, Instagram i/ili Twitter profilu.

 

Članak 7.

 

Organizator neće imati pristup korisnikovom Facebook, Instagram i/ili Twitter profilu, niti će se koristiti i pristupati korisnikovim podacima. Organizator ne može znati koji osobni podaci će biti preneseni Facebooku, Instagramu i/ili Twitteru niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane Facebooka, Instagrama i/ili Twittera. Sudionicima Natječaja preporučamo da prije korištenja svake od ovih aplikacija pročitaju izjavu o zaštiti podataka. Korištenjem bilo kojeg dijela ovih aplikacija, sudionici suglasno prihvaćaju sva pravila i opće uvjete korištenja.

 

Članak 8.

Dobitnici nagrada bit će obaviješteni o dobivenim nagradama putem web stranice www.pivac.hr, a njihova imena bit će objavljena na Facebook, Instagram i Twitter stranici organizatora po završetku natječaja u siječnju 2019.

 

U slučaju nemogućnosti uspostave kontakta s dobitnikom iz bilo kojeg razloga i ukoliko se dobitnik ne javi u roku od 48 sati od objave dobitnika, gubi pravo na nagradu te se ista dodjeljuje sljedećem sudioniku odabranom metodom slučajnog odabira i nastavno tako dalje sve dok se dobitnik ne odazove u roku od 48 sati od slanja poruke. Ukoliko se dobitnik ne odazove, ne dostavi tražene podatke i ne preuzme nagradu, organizator ne preuzima odgovornost za ne korištenje nagrade.

 

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze organizatora prema dobitniku nagrade. Dobitnik ne može zahtijevati nagradu u većem opsegu, količini  ili vrijednosti od predviđene. Nagrada se ne može zamijeniti za novac, drugi proizvod  ili drugu vrijednost.

 

Članak 9.

Sudionici su upoznati da će se, prema dobrovoljnom sudjelovanju u nagradnom natječaju, njihova imena i eventualno ostali predani podaci javno objaviti uz fotografiju koju su dobrovoljno predali na natječaj, kao i nagrada koju su osvojili te da će ove podatke Mib Pivac kao voditelj obrade koristiti isključivo u svrhu provedbe ovog natječaja koja obuhvaća i javnu obavijest o rezultatima nagradnog natječaja. Navedene vrste podataka čuvat će se kao osobni podaci sudionika natječaja sljedećih 120 dana od dana završetka nagradnog natječaja, nakon čega će podaci biti uništeni.

Podaci dobitnika će biti čuvani 11 godina sukladno Zakonu o računovodstvu.

Voditelj obrade obrađivat će podatke prema pravilima o zaštiti osobnih podataka.

Podnošenje podataka na ovaj natječaj je dobrovoljno. Ako sudionik smatra da je obrada njegovih podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili zakonom, može se obratiti voditelju obrade na e-mail: dpo@ppk.hr i zatražiti objašnjenje, radi pristupa, ispravka, ograničenja, brisanja svojih osobnih podataka ili prava na ulaganje prigovora.

 

Članak 10.

Sudionici natječaja suglasno prenose na organizatora sva prava, uključujući i autorska nad fotografijama, bez obveze navođenja imena autora i bez naknade autoru predmetne fotografije, vremenski i prostorno bez ograničenja.

 

Sudionici preuzimaju svjesno svu odgovornost, a organizator se odriče svake odgovornosti u eventualnim slučajevima povreda intelektualnog vlasništva i autorskih i drugih prava trećih osoba, koja bi sudionici natječaja mogli počiniti pri kreiranju svojih prijedloga. Sudjelovanjem u natječaju  sudionici suglasno prihvaćaju uvjete i pravila natječaja i daju svoju suglasnost da ih organizator može kontaktirati u svrhu promocije svojih natječaja i proizvoda.

 

 

Članak 11.

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje organizator nije odgovoran, tehnički problemi s aplikacijom koji se ne mogu otkloniti, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima.

 

Članak 12.

U slučaju spora između organizatora i sudionika ovog nagradnog natječaja nadležan je stvarno nadležni sud u Splitu.

 

 

U Vrgorcu, 20. prosinca 2018.

 

Za Mesnu industriju Braća Pivac

Ivica Pivac, direktor v.r.

 

.