Slobodna Dalmacija: Kako su braća iz Zavojana osvajala Hrvatsku

 09.05.2019

Kako su braća iz Zavojana osvajala Hrvatsku: slavna povijest obitelji Pivac počela je na Sutjesci, a biznis su podignuli na visoku razinu još za vrijeme socijalizma. Reportažu novinara Slobodne Dalmacije Branka Radonića o povijesti Grupe Pivac pročitajte na linku: https://www.slobodnadalmacija.hr/dalmacija/split-zupanija/clanak/id/602853/kako-su-braca-iz-zavojana-osvajala-hrvatsku-slavna-povijest-obitelji-pivac-pocela-je-na-sutjesci-a-biznis-su-podignuli-na-visoku-razinu-jos-za-vrijeme-socijalizma?fbclid=IwAR37E9UUzURuEctUQZxpdqd2Gl6lCYm30jpJIK--CVkgYXoptM_ozssUGLM