Pravila nagradnog natječaja Tradicija vaše obitelji

NAGRADNI NATJEČAJ „Tradicija vaše obitelji“

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

Članak 1.

Priređivač nagradnog natječaja “Tradicija vaše obitelji ” (u daljnjem tekstu Natječaj) je Mesna industrija Braća Pivac d.o.o., Težačka bb, Vrgorac, OIB 28128148322 (u daljnjem tekstu Organizator). Ovaj Natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka, niti je povezan s Facebookom.

Članak 2.

Natječaj se održava u razdoblju od 18.12.2012. do 16.01.2013.

Rezultati natječaja biti će objavljeni po završetku natječaja u siječnju.

Cilj nagradne igre je prikazati bogatu tradiciju blagdanskih obiteljskih običaja diljem Hrvatske koji se njeguju u obiteljima natjecatelja.

Članak 3.

Pravila Natječaja bit će objavljena na Internetskim stranicama www.pivac.hr i Facebook stranici Mesne industrije Braća Pivac. Korištenjem bilo kojeg dijela Facebook aplikacije „Tradicija vaše obitelji“ sudionici suglasno prihvaćaju sva pravila i opće uvjete korištenja. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom izmijenjenih Pravila. Sudionici su dužni redovno se obavještavati o promjenama Pravila, kao bi se izbjegli eventualni nesporazumi.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju osobe starije od 15 godina koje žive u Republici Hrvatskoj, te su registrirane na društvenoj mreži Facebook i aplikaciji za natječaj „Tradicija vaše obitelji“  (u daljnjem tekstu Aplikacija) na toj društvenoj mreži. Nagrade se mogu preuzeti isključivo na prodajnim mjestima Mesne industrije Braća

Pivac osobno ili po punomoćniku.

Članak 5.

U nagradnom natječaju sudjelovati se može isključivo putem aplikacije Tradicija vaše obitelji na Facebook stranici Mesne industrije Braća Pivac i to na način da natjecatelj u aplikaciju uploada fotografije blagdanskih običaja koji se njeguju u njegovoj obitelji uz kratki opis običaja. Mogu se dodavati stare obiteljske fotografije ili nove koje će natjecatelji zabilježiti za predstojeće blagdane. Cilj natječaja je na kreativan i jedinstven način pokazati obiteljsku tradiciju i njegovanje običaja vezanih uz proslave blagdana koje se u obitelji natjecatelja proslavljaju.

 

Mesna industrija Braća Pivac zadržava  pravo pregledati svaku fotografiju i komentar, te ih eventualno ukloniti kako bi se spriječile moguće manipulacije i nepravilnosti.

 

Korisnici aplikacije mogu dijeliti prijedloge na svom zidu ili na zidu Mesne industrije Braća Pivac, te pozivati druge da sudjeluju u natječaju ili glasaju. Sudionici mogu pozivati prijatelje da glasaju (lajkaju) njihove prijedloge i time pomognu sudionicima osvojiti nagradu i pomoći žiriju pri odabiru nagrađenih po njihovom izboru.

Članak 6.

Nagradni natječaj ima jedan nagradni fond koji se sastoji od 15 nagrada u vidu poklon paketa delicija Mesne industrije Braća Pivac.

Jednu nagradu osvaja fotografija koja osvoji najviše glasova putem aplikacije Tradicija vaše obitelji na Facebooku, dok će ostalih 14 nagrađenih fotografija odabrati žiri. Tehnička kvaliteta fotografije neće se ocjenjivati.

Članak 7.

 

Organizator će pregledati sve prijavljene prijedloge i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike u sljedećim slučajevima:

  • Natjecatelj prekrši ova pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti za sudjelovanje.
  • Natjecatelj ne odgovori na upit organizatora u roku od 48 sati na kontaktne podatke.
  • Prijedlog je već prijavljena na natječaj.
  • Prijavljen prijedlog se ne pridržava teme natječaja.
  • Natjecatelj se koristi lažnim profilima kako bi stekao prednost. Lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhe umjetnog povećavanja broja bodova određene fotografije. Razlozi uključuju, ali nisu ograničeni na: nepostojanje profil slike, premali broj prijatelja ili neodgovaranje na direktni upit u roku od 24 sata.
  • Prijavljene fotografije i komentari su uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, na njima se nalaze javne ličnosti, ili sve osobe na njima nisu dale svoj pristanak za prijavu na natječaj.
  • Prijavljene fotografije nisu autorski rad ili vlasništvo kandidata/njegove obitelji ili su na nedozvoljen način uzete vlasniku ili se koristila fotografija javno objavljena u nekoj publikaciji, članku, knjizi, blogu, Internetskoj stranici ili putem drugog izvora.
  •  Fotografijom i komentarom na bilo koji način izražava (ili omalovažava tuđa) vjerska i politička uvjerenja ili se njima ocrnjuje, lažno prezentira ili omalovažava Organizatora i povezane proizvode, ili druge ljude, poduzeća i proizvode.
  • Fotografija i komentar čiji sadržaj nije u skladu sa zakonom.

Diskvalificirani sudionici će biti obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji putem maila koji su naveli kod prijave na aplikaciju.

Članak 8.

Sudionici su dužni prilikom prijave dati istinite, točne i potpune kontaktne podatke o sebi. Sukladno pravilima Facebooka, važeći profili su samo oni kojima Facebook ime profila odgovara stvarnom imenu i prezimenu igrača. Jedini obavezni podatak koji organizator zahtijeva je ime i prezime, te e-mail adresa prijavljenog sudionika. Svaki sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, osobito e-mail adresa, pohrane i koriste isključivo u svrhu održavanja ovog natječaja i kontaktiranja od strane Mesne industrije Braća Pivac.

Organizator neće imati pristup korisnikovom Facebook profilu, niti će se koristiti i pristupati korisnikovim podacima na Facebooku. Organizator ne može znati koji osobni podaci će biti preneseni Facebooku, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane Facebooka. Preporučamo da prije korištenja ove aplikacije pročitate Facebookovu izjavu o zaštiti podataka.

Članak 9.

Dobitnici nagrada bit će obaviješteni o dobivenim nagradama putem web stranice www.pivac.hr, a njihova imena bit će objavljena na Facebook stranici organizatora, po završetku natječaja u siječnju 2013.

U slučaju nemogućnosti uspostave kontakta s dobitnikom iz bilo kojeg razloga i ukoliko se dobitnik ne javi u roku od 48 sati od objave dobitnika, gubi pravo na nagradu te se ista dodjeljuje sljedećem plasiranom i nastavno tako dalje sve dok se dobitnik ne odazove u roku od 48 sati od slanja poruke. Ukoliko se dobitnik ne odazove, ne dostavi tražene podatke i ne preuzme nagradu, organizator ne preuzima odgovornost za ne korištenje nagrade.

Preuzimanjem nagrade u mesnicama organizatora prestaju sve daljnje obveze Mesne industrije Braća Pivac d.o.o. prema dobitniku nagrade. Dobitnik ne može zahtijevati nagradu u većem opsegu, količini  ili vrijednosti od predviđene. Nagrada se ne može zamijeniti za novac, drugi proizvod  ili drugu vrijednost.

Članak 10.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici pristaju, u slučaju dobitka nagrade,  sudjelovati u promotivnim aktivnostima Mesne industrije Braća Pivac d.o.o. u vezi s nagradnim natječajem. Ujedno pristaju da se njihova imena javno objave kao i nagrada koju su osvojili. Sudionici natječaja suglasno prenose na Mesnu industrija Braća Pivac d.o.o. sva prava, uključujući i autorska nad fotografijama, bez obveze navođenja imena autora i bez naknade autoru predmetne fotografije, vremenski i prostorno bez ograničenja. Sudjelovanjem u natječaju, sudionici prenose na organizatora  i pravo na neograničeno korištenje i objavljivanje njihovih radova bez daljnje naknade i posebne suglasnosti sudionika natječaju druge promotivne svrhe organizatora.

Sudionici preuzimaju svjesno svu odgovornost, a Mesna industrija Braća Pivac d.o.o. se odriče svake odgovornosti u eventualnim slučajevima povreda intelektualnog vlasništva i autorskih i drugih prava trećih osoba, koja bi sudionici natječaja mogli počiniti pri kreiranju svojih prijedloga. Sudjelovanjem u natječaju kao i korištenjem aplikacije kao natjecatelji ili glasaći, sudionici suglasno prihvaćaju uvjete i pravila natječaja i daju svoju suglasnost da ih Mesna industrija Braća Pivac d.o.o. može kontaktirati u svrhu promocije svojih natječaja i proizvoda.

Članak 11.

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje organizator nije odgovoran, tehnički problemi s aplikacijom koji se ne mogu otkloniti, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima.

Članak 12.

U slučaju spora između organizatora i sudionika ovog nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Splitu.

Zaposlenici Mesne industrije Braća Pivac d.o.o. i zaposlenici Krazy Fish Consultinga, te dobitnici nagrada prošlogodišnjeg natječaja „Volim svog mesara/icu“ mogu biti sudionici, ali ne mogu osvojiti nagradu.

U Vrgorcu, 18. prosinca 2012.

Za Mesnu industriju Braća Pivac d.o.o.

Miljenko Pivac, direktor v.r.

 

Komentirajte