Pravila nagradnog natječaja “Selfie za odmor”

NAGRADNI NATJEČAJ „#Selfie za odmor“

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

Članak 1.

Priređivač nagradnog natječaja “ #Selfie za odmor ” (u daljnjem tekstu Natječaj) je Mesna industrija Braća Pivac d.o.o., Težačka bb, Vrgorac, OIB 28128148322 (u daljnjem tekstu Organizator). Ovaj Natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka, niti je povezan s Facebookom.

Članak 2.

Natječaj se održava u razdoblju od 07.05.2014. do 06.06.2014.

Rezultati natječaja biti će objavljeni po završetku natječaja u lipnju 2014.

Cilj nagradne igre je pokazati znanje u izradi selfie fotografija (pojedinačne ili grupne) na kojima će biti vidljiv turistički, morski duh.

Članak 3.

Pravila Natječaja bit će objavljena na Internetskim stranicama www.pivac.hr  i Facebook stranici Makarska Holiday. https://www.facebook.com/MakarskaHoliday  Korištenjem bilo kojeg dijela Facebook aplikacije „#selfie za odmor“ sudionici suglasno prihvaćaju sva pravila i opće uvjete korištenja. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom izmijenjenih Pravila. Sudionici su dužni redovno se obavještavati o promjenama Pravila, kao bi se izbjegli eventualni nesporazumi.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju osobe starije od 18 godina koje su registrirane na društvenoj mreži Facebook i aplikaciji za natječaj „#Selfie za odmor“ (u daljnjem tekstu Aplikacija) na toj društvenoj mreži.  1. i 2. nagrada se preuzima u dogovoru s organizatorom, dok se 3. Nagrada može preuzeti isključivo na prodajnim mjestima Mesne industrije Braća Pivac osobno ili po punomoćniku.

Članak 5.

U nagradnom natječaju sudjelovati se može isključivo putem Aplikacije na Facebook stranici Makarska Holday  https://www.facebook.com/MakarskaHoliday i to na način da natjecatelj u aplikaciju uploada selfie fotografije (pojedinačne ili grupne) na kojima su vidljivi morski, turistički duh uz kratki opis fotografije (što je prikazano na fotografiji)

Cilj natječaja je na jednostavan i kreativan način izraditi selfie fotografiju na kojoj će uz natjecatelja/icu i/ili njegove prijatelje/ice biti vidljiv turistički, morski duh.

Žiri će od pristiglih fotografija odabrati najbolje i nagraditi ih.

Organizator zadržava  pravo pregledati svaku fotografiju i komentar, te ih eventualno ukloniti kako bi se spriječile moguće manipulacije i nepravilnosti.   Korisnici aplikacije mogu dijeliti prijedloge na svom zidu ili na zidu Makarska Holiday te pozivati druge da sudjeluju u natječaju ili glasaju.

Sudionici mogu pozivati prijatelje da glasaju (lajkaju) njihove prijedloge i time pomognu sudionicima osvojiti nagradu i pomoći žiriju pri odabiru nagrađenih po njihovom izboru.

Članak 6.

Nagradni natječaj ima jedan nagradni fond koji se sastoji od 3 (slovima tri) nagrade

 1.  7 (slovima sedam) dana ljetovanja (polupansion) za dvije osobe u srpnju 2014. u lancu Makarska Holiday
 2. Vikend aranžman za dvije osobe (polupansion) u srpnju 2014. u lancu Makarska Holiday
 3. Veliki poklon paket delicija Mesne industrije Braća Pivac

Dobitnik sam odabire termin u kojem želi iskoristiti nagradu u navedenom razdoblju. Ako u željenom terminu u lancima Makarska Holiday ne bude slobodnih kapaciteta, nagrađeni će se o korištenja nagrade u prvom mogućem slobodnom terminu dogovoriti s Organizatorom

Članak 7.

Organizator će pregledati sve prijavljene prijedloge i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike u sljedećim slučajevima:

 • Natjecatelj prekrši ova pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti za sudjelovanje.
 • Natjecatelj ne odgovori na upit organizatora u roku od 48 sati na kontaktne podatke.
 • Prijedlog je već prijavljena na natječaj.
 • Prijavljen prijedlog se ne pridržava teme natječaja.
 • Natjecatelj se koristi lažnim profilima kako bi stekao prednost. Lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhe umjetnog povećavanja broja bodova određene fotografije. Razlozi uključuju, ali nisu ograničeni na: nepostojanje profil slike, premali broj prijatelja ili neodgovaranje na direktni upit u roku od 24 sata.
 • Prijavljene fotografije i komentari su uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, na njima se nalaze javne ličnosti, ili sve osobe na njima nisu dale svoj pristanak za prijavu na natječaj.
 • Fotografijom i komentarom na bilo koji način izražava (ili omalovažava tuđa) vjerska i politička uvjerenja ili se njima ocrnjuje, lažno prezentira ili omalovažava Organizatora i povezane proizvode, ili druge ljude, poduzeća i proizvode.
 • Fotografija i komentar čiji sadržaj nije u skladu sa zakonom.

Diskvalificirani sudionici će biti obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji putem maila koji su naveli kod prijave na aplikaciju.

Članak 8.

Sudionici su dužni prilikom prijave dati istinite, točne i potpune kontaktne podatke o sebi. Sukladno pravilima Facebooka, važeći profili su samo oni kojima Facebook ime profila odgovara stvarnom imenu i prezimenu igrača. Jedini obavezni podatak koji organizator zahtijeva je ime i prezime, te e-mail adresa prijavljenog sudionika. Svaki sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, osobito e-mail adresa, pohrane i koriste isključivo u svrhu održavanja ovog natječaja i kontaktiranja od strane organizatora

Organizator neće imati pristup korisnikovom Facebook profilu, niti će se koristiti i pristupati korisnikovim podacima na Facebooku. Organizator ne može znati koji osobni podaci će biti preneseni Facebooku, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane Facebooka. Preporučamo da prije korištenja ove aplikacije pročitate Facebookovu izjavu o zaštiti podataka.

Članak 9.

Dobitnici nagrada bit će obaviješteni o dobivenim nagradama putem web stranice www.pivac.hr , a njihova imena bit će objavljena na Facebook stranici organizatora https://www.facebook.com/MakarskaHoliday po završetku natječaja u lipnju 2014.

U slučaju nemogućnosti uspostave kontakta s dobitnikom iz bilo kojeg razloga i ukoliko se dobitnik ne javi u roku od 48 sati od objave dobitnika, gubi pravo na nagradu te se ista dodjeljuje sljedećem plasiranom i nastavno tako dalje sve dok se dobitnik ne odazove u roku od 48 sati od slanja poruke. Ukoliko se dobitnik ne odazove, ne dostavi tražene podatke i ne preuzme nagradu, organizator ne preuzima odgovornost za ne korištenje nagrade.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze organizatora prema dobitniku nagrade. Dobitnik ne može zahtijevati nagradu u većem opsegu, količini  ili vrijednosti od predviđene. Nagrada se ne može zamijeniti za novac, drugi proizvod  ili drugu vrijednost.

Članak 12.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici pristaju, u slučaju dobitka nagrade,  sudjelovati u promotivnim aktivnostima organizatora u vezi s nagradnim natječajem. Ujedno pristaju da se njihova imena javno objave kao i nagrada koju su osvojili. Sudionici natječaja suglasno prenose na organizatora sva prava, uključujući i autorska nad fotografijama, bez obveze navođenja imena autora i bez naknade autoru predmetne fotografije, vremenski i prostorno bez ograničenja. Sudjelovanjem u natječaju, sudionici prenose na organizatora  i pravo na neograničeno korištenje i objavljivanje njihovih radova bez daljnje naknade i posebne suglasnosti sudionika natječaju druge promotivne svrhe organizatora.

Sudionici preuzimaju svjesno svu odgovornost, a organizator se odriče svake odgovornosti u eventualnim slučajevima povreda intelektualnog vlasništva i autorskih i drugih prava trećih osoba, koja bi sudionici natječaja mogli počiniti pri kreiranju svojih prijedloga. Sudjelovanjem u natječaju kao i korištenjem aplikacije kao natjecatelji ili glasaći, sudionici suglasno prihvaćaju uvjete i pravila natječaja i daju svoju suglasnost da ih organizator može kontaktirati u svrhu promocije svojih natječaja i proizvoda.

Članak 13.

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje organizator nije odgovoran, tehnički problemi s aplikacijom koji se ne mogu otkloniti, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima.

Članak 14.

U slučaju spora između organizatora i sudionika ovog nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Splitu.

Zaposlenici grupacije Pivac i zaposlenici Lude ribe d.o.o. mogu biti sudionici, ali ne mogu osvojiti nagradu. te dobitnici nagrada prošlogodišnjeg natječaja „Piši, piši mi“ mogu biti sudionici, ali ne mogu osvojiti nagradu.

U Makarskoj, 07. svibnja 2014.

Za Mesnu industriju Braća Pivac

Ivica Pivac, direktor v.r.

.

 

Komentirajte