Pravila nagradne igre “Pet računa skupi, nagradu pokupi”

Na temelju Zakona o igrama na sreću (NN 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10), Uprava Mesne Industrije braća Pivac d.o.o.,Težačka 13, 21276 Vrgorac objavljuje.

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„PET RAČUNA SKUPI NAGRADU POKUPI“

1. Priređivač nagradne igre : Mesna Industrija Braća Pivac d.o.o.,Težačka 13, 21276 Vrgorac

2. Svrha nagradne igre: Promidžbeni učinak proizvoda iz asortimana maloprodajnih jedinica Mesne Industrije Braća Pivac d.o.o.,Težačka 13, 21276 Vrgorac

3. Trajanje nagradne igre: Nagradna igra traje od 28.03.2016. god. do 24.06.2016.god.,a odnosi se na sve maloprodajne objekte Mesne Industrije Braća Pivac d.o.o.

4. Nagradni fond sastoji se od:

Glavnih nagrada
1. nagrada:1x Automobil Volkswagen, GOLF TDI Trendline u vrijednosti od 132.240,00 kn sa uključenim PDV-om.

2. nagrada: 2x ljetovanje u Dubrovniku za dvije osobe u Hotelu Petka 7 dana i to noćenje s doručkom u vremenu od subote do subote u ukupnoj vrijednosti od 15.200,00 kn.

3. nagrada: 2x ljetovanje u Makarskoj za dvije osobe u Hotelu Biokovo 7 dana i to noćenje s doručkom u vremenu od subote do subote u ukupnoj vrijednosti od 15.200,00 kn.

4. nagrada: 10 poklon bonova Mesne Industrije Braća Pivac d.o.o. u vrijednosti proizvoda od 1.000,00 kn.

5. nagrada : 10 poklon bonova Mesne Industrije Braća Pivac d.o.o. u vrijednosti proizvoda od 750,00 kn

6. nagrada : 10 poklon bonova Mesne Industrije Braća Pivac d.o.o. u vrijednosti proizvoda od 500,00 kn

7. nagrada : 10 poklon bonova Mesne Industrije Braća Pivac d.o.o. u vrijednosti proizvoda od 250,00 kn

8. nagrada: 10 poklon paketa u ukupnoj vrijednosti od 1.500,00 kn

Ukupni fond nagrada iznosi 189.140,00 kn s uključenim PDV-om.Nagrade iz prethodnih stavki ne mogu se zamijeniti za novac.

5. Uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri: Pravo sudjelovanja imaju sve osobe s mjestom prebivališta u Republici Hrvatskoj koje ispune uvjete iz točke 6. ovih Pravila.

6. Način sudjelovanja: Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri ukoliko kupi određenu vrijednost robe iz asortimana proizvoda u maloprodajama Pivac. Tijekom trajanja nagradne igre sudionik mora skupiti minimalno pet izdanih računa od kojih svaki pojedinačno mora iznositi najmanje 50,00 kn ili više, iste račune umetnuti u kuvertu na čijoj poleđini mora napisati svoje osobne podatke i to: Ime i prezime, adresu, broj telefona te datum rođenja i poslati na adresu Mesne Industrije Braća Pivac d.o.o., Težačka 13, 21276 Vrgorac s naznakom: Za nagradnu igru „Pet računa skupi nagradu pokupi“ i to poslati do 18.06.2016. g.

7. Nagradno izvlačenje: Izvlačenje glavnih nagrada obavit će se dana 24.06.2016. s početkom u 11,00 sati u prostorijama Uprave Mesne Industrije Braća Pivac d.o.o. iz Vrgorca uz prisustvo javnog bilježnika a imena dobitnika će biti objavljena na web adresi www.pivac.hr i to u roku od osam dana od dana izvlačenja dobitnika.

8. Objava dobitnika i preuzimanje nagrada,te dostava zapisnika: Imena dobitnika će biti objavljena na web adresi www.pivac.hr i to u roku od osam dana od dana izvlačenja dobitnika. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri dobitnik pristaje da se javno objavi njegovo ime i prezime ,adresa i mjesto stanovanja. Nagrade će dobitnicima biti uručene osobno, a dobitnici nagrada će biti obaviješteni pismenim putem ili telefonom u roku od 8 dana od dana izvlačenja. Dobitnik je prilikom preuzimanja nagrade dužan predočiti osobnu iskaznicu, te svojim potpisom da je dobitnik preuzeo nagradu, priznaje da prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.Priređivač nagradne igre ne može bez pismene suglasnosti dobitnika objaviti o njemu prigodni članak i koristiti se njegovim osobnim podacima ili fotografijama. Zapisnik o provođenju izvlačenja potpisan od tročlane komisije priređivač nagradne igre dostavit će Ministarstvu financija u roku od 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

9. Rok za podizanje nagrada: 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.

10. Rješavanje sporova: U slučaju spora priređivač utvrđuje nadležnost općinskog suda Metković.

11. Uvjeti pod kojima se nagradna igra može prekinuti: nagradna igra može se prekinuti u slučaju više sile.

12. Način izvlačenja: ako se u igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom bit će uručeno nagrada koliko je sudionika, a prema redoslijedu izvlačenja ,odredit će se tko je dobitnik koje nagrade (npr. prvi izvučeni dobitnik dobiva prvu nagradu itd.). Nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna. Izvučene kuverte s umetnutim računima koje su nepotpune i koje nisu sukladne pravilima ove nagradne igre nevažeće su i ne daju vlasniku pravo ni na kakvu nagradu. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od specificirane količine. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave.

13. Sudjelovanjem u nagradnoj igri svi sudionici prihvaćaju ova pravila nagradne igre.

KLASA: UP/I-460-02/16-01/132
URBROJ:513-07-21-01/16-3

Komentirajte