Pivac akcija 6. – 9.11 II 6. – 12.11.2017.

Pivac  akcija za svinjski but bez kosti i vino Vranac traje od 6.11. do 9.11.2017., za dalmatinsku suhu šunku 1/4 VP i kračicu svinjsku suhu VP od 6.11. do 12.11.2017. ili do isteka zaliha.

Komentirajte