PIVAC_loyalty card_86x54mm-

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA PIVAC LOYALTY KARTICE

 1. Mesna industrija braća PIVAC d.o.o. iz Vrgorca, Težačka ul. 13, OIB 38495941444, izdavatelj je PIVAC Loyalty kartice (u daljnjem tekstu: kartice), koja ostaje u njenom trajnom vlasništvu. Mesna industrija braća Pivac d.o.o. zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave i obrazloženja izmjeni Opće uvjete korištenja Pivac Loyalty kartice ili u potpunosti ukine korištenje Pivac Loyalty kartice.
 2. Sve izmjene i dopune Općih uvjeta korištenja izdavatelj će objaviti na službenoj Internet stranici pivac.hr. Prvim korištenjem kartice nakon izmjene ovih Općih uvjeta, korisnik pristaje na izmijenjene Opće uvjete, odnosno nove Opće uvjete.
 3. Korisnikom Pivac Loyalty kartice može postati isključivo pravna osoba ili fizička osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost i ispuni pristupnicu na prodajnom mjestu s vjerodostojnim podacima svoje organizacije
 4. Ispunjavanjem pristupnice podnositelj zahtjeva postaje članom programa te time bezuvjetno prihvaća sve uvjete i pravila, te je suglasan da će primati promotivne i informativne materijale. Ukoliko podnositelj nije suglasan s Općim uvjetima , neće mu biti izdana Pivac Loyalty kartica.
 5. Izdavatelj kartice se obvezuje da će prikupljene podatke obrađivati isključivo u svrhu u koju su prikupljeni i u svoje marketinške svrhe te da iste neće na bilo koji način učiniti dostupnim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu.
 6. Mesna industrija braća Pivac d.o.o. zadržava pravo dodjele, ali i pravo uskrate ukoliko se ustanovi da korisnik kartice ne poštuje pravila u pogledu korištenja kartice.
 7. Kartica se izdaje besplatno na neodređeno vrijeme i vrijedi do opoziva.
 8. Korisnik ima pravo pisanim putem otkazati korištenje kartice. Otkaz vrijedi od trenutka kada izdavatelj primi obavijest o otkazu i vraćenu karticu.
 9. Kartica nije prenosiva na drugu osobu i može se koristiti u svim mesnicama Pivac prilikom kupnje proizvoda.
 10. Karticu može koristiti isključivo korisnik kojem je kartica dodijeljena i nije ju moguće koristiti kao sredstvo plaćanja. Kartica služi za ostvarivanje rabata te se aktivira prvom kupnjom u mesnici Pivac.
 11. Izdavatelj ne odgovara za štetu koja može nastati ako korisnik kartice izgubi karticu ili je ustupi na korištenje trećim osobama.
 12. U slučaju gubitka ili krađe kartice korisnik je obvezan prijaviti nestanak kartice u sjedište Mesne industrije braća Pivac d.o.o.. Korisniku će se dodijeliti nova kartica.
 13. Sve informacije vezane uz Pivac Loyalty program nalaze se na službenoj Internet stranici pivac.hr.