Nagrađeni u nagradnoj igri “Nagradama nema kraja dok Pivac naljepnice zbraja”

ZAPISNIK  O PRIMOPREDAJI OSVOJENIH NAGRADA U NAGRADNOJ IGRI „ Nagradama nema kraja dok Pivac naljepnice zbraja“  ODRŽANOJ DANA 24.12. 2015 g. na  benzinska postaja Pivac, Šetalište Mate Raosa 5, Vrgorac

Vrgorac, 30.12. 2015  g.

  1. Nagrada: 1. Nagrada :Osobni automobil marke Volkswagen take up! 1.0 u vrijednosti od 66.756,97 kn

 MATE  JELAVIĆ, Tina Ujevića 6, 21 276 Vrgorac, OIB: 29424369796

 

  1. Nagrada : 5 poklon bonova  Mesne Industrije Braća Pivac d.o.o. u vrijednosti proizvoda od  1.000,00 kn

 IVANA  ŠIMUNOVIĆ, Stilja 28, 21276 Vrgorac, OIB: 07657148082

MATE  JELAVIĆ, Tina Ujevića 6, 21 276 Vrgorac, OIB: 29424369796

TEREZA ILIĆ, Dusina 5 A, 21 276 Dusina, OIB: 0401986388804

 ANTE MAREVIĆ, Staševica, OIB: 26290831500

BRANIMIR JELAVIĆ, Put Visoke 76, 21 000 Split, OIB: 81210690517

3.Nagrada: 10 poklon bonova  Mesne Industrije Braća Pivac d.o.o. u vrijednosti proizvoda od  500,00 kn.

 ĐURĐICA JELAVIĆ, Podprolog 30, 21 276 Vrgorac, ROĐ: 23.10. 1953 g.

 ANDREJ-ZLATKO MARINOVIĆ, Veliki Prolog 21, Vrgorac, OIB: 61929204685

 MATKO RAOS, Škulja 15, Vrgorac, OIB: 47486259048

 JOZO ŠALINOVIĆ, Podprolog 91 A, Vrgorac, OIB: 11713523722

 TINA TOLIĆ, Hercegovačka ulica, Vrgorac, OIB: 11130709135

IVICA TURIĆ, Stilja 23, Vrgorac, OIB: 49406633528

 DAVOR JOVIĆ, P. Krešimira IV/ 24, Solin, OIB: 34639095872

 STIPE DODIG, Veliki Prolog 27, Veliki Prolog, OIB: 98272441793

 SRĐAN MIHALJEVIĆ, Dusina 31, Vrgorac, OIB: 30759150564

 JOSIPA RAKUŠIĆ, Dusina 87, Vrgorac, OIB: 35004046223

  1. Nagrada : 15 poklon bonova Mesne Industrije Braća Pivac d.o.o. u vrijednosti proizvoda od  250,00 kn

  JOZO ŠALINOVIĆ, Podprolog 91, Vrgorac, OIB: 11713523722

  MARKO RADIĆ, Pod Glavicom 6 A, OIB: 98448253108

  IVAN TOLJ, Pod Glavicom, Vrgorac, OIB: 98674163447

  IVANO KALAJŽIĆ, Dusina , Vrgorac, ROĐ: 07.02. 2009 g.

  MATIJA RAOS, Šetalište Mate Raosa, Vrgorac, OIB: 06153744263

 VELIMIR RAKUŠIĆ, Dusina 87, Vrgorac, OIB: 16412585095

  PETAR DODIG, Veliki Prolog 129, 21 276 Vrgorac, OIB: 39745404286

  ANTONIJA CIKOJA, Domobranska 13, 21 276 Vrgorac, OIB: 30763663402

 KATARINA JOVIĆ, A.G. Matoša 13, Makarska, OIB: 08037111494

 ROBERT ŠALINOVIĆ, Veliki Prolog 68, Veliki Prolog, OIB: 50237247949

  NATKO JOVIĆ, Dragljane 2, Dragljane, OIB: 7923764995

  ENA KRPO, Hercegovačka ulica, Vrgorac,  OIB: 0607989385102

  LUKA KALAJŽIĆ, Dusina 52, Dusina, OIB: 25826214049

  MILIJANA ZLOIĆ, Otrić- Seoci 17, Otrić Seoci, OIB: 84055637113

  SANDA DROPULIĆ, Vrgorac, OIB: 29852738724

 

Komentirajte